Històric de projectes seleccionats pel GaS

A continuació mostrem l'històric de projectes seleccionats pel GaS des de els seus inicis així com les donacions que em pogut aconseguir cada any respectivament per fer-los realitat. Si sumen totes les aportacions que els empleats d'HP han contribuit juntament amb  la suma igualada per Hewlett Packard cada any arribem a un total de 188,000 euros repartits arreu del món per construir il.lusions i un futur per viure amb dignitat, educació i sanitat!

 2002 - 9k€ 
Setem - Amizade (Moçambic). Jordi YUBERO (Joan MARTÍNEZ). Ampliació de l’orfenat “Centro d’Acomodaçâo dos Santos Inocentes (C.A.S.I.)” a Beira. (9.250€)

2003 - 10k€ 
VOLS (Costa d’Ivori). Jorge SIMAL. Habilitació i equipament per una cooperativa, material per al taller de confecció i finançament per la formació durant tot un any, al Centre de Promoció Femenina 'Marie Dominique' al barri de Koumassi a Abidjan. (10.500€)