Projectes Seleccionats 2011


Estem orgullosos d'anunciar els dos projectes solidaris que hem seleccionat per a la Diada Solidaria d'enguany. Els dos projectes són els que rebran els diners que recollirem gràcies a la participació dels empleats i treballadors. Com sempre HP igualarà la suma recol.lectada.

Enguany ha estat molt difícil escollir només dos projectes. Els 13 projectes presentats ens han deixat impressionats i tots mereixen ser escollits. Gràcies a tots els empleats que els han presentat.

Els projectes seleccionats per aquest any són:

Llar d'acollida per ancians abandonats presentat per Gianni CesselLa missió de la Fundació Selfa Món és mantenir la dignitat, el respecte i els drets dels més grans. La Fundació té una sèrie d'espais residencials a Barcelona per a ser usats per gent gran abandonada. Aquests centres acullen unes 12 persones en situació de risc social i físic.L'objectiu del projecte és obtenir el presupost suficient per llogar un pis per tal de donar llar, mantenir i alimentar a unes 6 o 7 persones fins que els serveis socials trobin un lloc permanent per a ells. El pla es allotjar a unes 30 persones grans durant un periode d'un any en aquest apartament.

Descripció del projecte
Página web oficial

Educació, menjar i cura per als nens del carrer de Cambodja presentat per Blanca Salvia"Pour un Sourire d'Enfant (PSE)" és una ONG dedicada a oferir escoles als nens del carrer a Phnom Penh, Cambodja. Actualment hi tenen més de 3,000 nens en escoles primàries i de secudària així com estudis professionals i programes d'universitat.

Cada estiu, durant els últims 8 anys, la branca espanyola de l'ONG "Por la Sonrisa de un Niño (PSN)", organitza a Camboja un programa de continuitat escolar: "Camps d'estiu". Les escoles de Cambodja tanquen durant un mes perquè els professors descansin i recuperin les energies. Al tancar les escoles provoca que els nens tornin als carrers a treballar, ja sigui al mateix carrer o les deixalleries. La situació posa en risc la seva estabilitat escolar i sanitària. L'objectiu del Camp d'Estiu es continuar l'educació i tenir cura dels nens durant aquest període, oferint menjars, descans i diversió fora de les activitats escolars. Com a resposta, les famílies reben una bossa d'arròs cada setmana per compensar els diners que podrien disposar si els nens tornèssin a treballar al carrer.

Pàgina web oficial

Ara és el teu torn per intentar que tot això sigui possible. Vine a la Diada Solidària amb la teva família i amics i participa amb una donació mínima de 10 euros. Com fem habitualment, tindrem activitats durant tot el día al site per a nens i adults. Informarem en més detall en el seu moment.

Si vols ajudar a recollir més beneficis pots vendre cupons solidaris als teus amics o familiars que no puguin participar a la Diada Solidària. Els cupons es distribuiran pels coffee corners i a la recepció del B1.


Proyectos Seleccionados

Estamos orgullosos de anunciar los dos proyectos ganadores que hemos seleccionado para la Jornada Solidaria de este año. Los dos proyectos recibirán el dinero que recogeremos gracias a la participación de los empleados y trabajadores. Como siempre, HP igualará la suma recolectada.

Este año ha sido muy difícil escoger sólo dos proyectos. Los 13 proyectos presentados nos han dejado impresionados y todos merecían ser escogidos. Gracias a todos los empleados que los han presentado.

Los proyectos seleccionados para este año son los siguientes:

Hogar de acogida para ancianos abandonados presentado por Gianni CesselLa misión de la Fundación Selfa Món es mantener la dignidad, el respecto y los derechos de los ancianos. La Fundación tiene una serie de espacios residenciales en Barcelona para que sean usados por gente mayor abandonada. Estos centros acogen unas 12 personas en situación de riesgo social y físico.

El objetivo del proyecto es obtener el presupuesto suficiente para alquilar un piso para poder ofrecer un hogar, manutención y alimentos a unas 6 o 7 pesonas hasta que los servicios sociales encuentren un lugar permanente para estas personas. El plan es alojar a unas 30 personas mayores durante el período de un año en este apartamento.

Descripción del proyecto
Página web oficial

Educació, menjar i cura per als nens del carrer de Cambodja presentat per Blanca Salvia"Pour un Sourire d'Enfant (PSE)" es una ONG dedicada a ofrecer educación a los niños de la calle de Phnom Penh, Camboya. Actualmente hay más de 3,000 niños en escuela primaria y secundaria así como estudios profesionales y programas de universidad.

Cada verano, durante los últimos 8 años, la sucursal española de la ONG "Por la Sonrisa de un Niño (PSN)", organiza en Camboya un programa de continuidad escolar: "Campos de verano". Las escuelas de Camboya cierran durante un mes para que los profesores descansen y recuperen energias. Al cerrar las escuelas provoca que los niños vuelvan a la calle a trabajar, ya sea en la misma calle o los vertederos. La situación pone en riesgo su estabilidad escolar y sanitaria. El objetivo del Campo de Verano es continuar la educación y tener cuidado de los niños durante este periodo, ofreciendo comida, descanso y diversión fuera de las actividades escolares. Como respuesta, las familias reciben una bolsa de arroz cada semana para compensar el dinero que supondría si los niños volvieran a trabajar por la calle.

Página web oficial

Ahora es tu turno para intentar que todo esto sea posible. Ven a la Jornada Solidaria con tu familia y tus amigos y participa con una donación mínima de 10 euros. Como hacemos habitualmente, tendremos actividades durante todo el día para niños y adultos. Informaremos en más detalle en su momento.

Si quieres ayudar a recoger más beneficios puedes vender cupones solidarios entre tus amigos o familiares que no puedan participar durante la Jornada Solidaria. Los cupones se distribuirán por los coffee corners y la recepción del B1.

Selected Projects

We are pleased to announce the two charity projects selected for this year’s Charity Day. These two projects are the ones that will receive all the money that will be collected thanks to the participation of employees and workers. As usual HP will match all the amount collected.

It has been really difficult to choose only two projects. The 13 projects presented were great and they all deserved to be chosen. Many thanks to all the employees that have submitted them!

The selected projects for this year are:

Shelter home for abandoned elderly people presented by Gianni CesselSelfa Món Foundation's mission is to safeguard the dignity, respect and rights of the elderly, to help them live in a decent and peaceful way. The Foundation has several shelter spaces in residential centers in Barcelona that they are allowed to use for people who have been abandoned. These centers house around people in both social and physical risk situations.


The project's goal is to obtain enough funding for renting one flat managed directly by the Foundation to host, feed and maintain between 6 and 7 people, while social services find a suitable and permanent location for them. The plan is to host around 30 elderly people during the year in this flat.

Project description
Official web site


Education, food and care of street children in Cambodia presented by Blanca Salvia
"Pour un Sourire d'Enfant (PSE)" is a NGO dedicated to the schooling of street children in Phnom Penh, Cambodia. Currently it hosts more than 3000 elemental and high school students, as well as Professional Training and a University scholarship program for those that have gone through the school.

Each summer, for the last 8 years, the Spanish branch of the NGO, "Por la Sonrisa de un Niño (PSN)", organizes in Cambodia a school continuity program: "Summer Camps". Cambodian schools close during one month to let teachers rest and recover their energies. The closure of the schools cause that children go back to the streets to work, either in the same street or at the rubbish dumps. This situation puts in risk their school stability and health. Summer Camps' goal is to continue the education and care of children during this period of time, offering meals, rest and fun extra school activities. In return, families receive a bag of rice per week to compensate the money they don't earn by allowing kids to go to the camps.

Oficial Web Site

Now it is our turn to try to make them possible. Come to the Charity Day with your family and friends and participate through a voluntary donation of 10€ minimum. As usual, we will have activities all day long in our site for children and adults. We will inform you of all of them soon.

If you would like to help collecting more funds, you can sell Charity coupons to your friends and families not participating in the Charity Day. Coupons will be distributed in coffee corners and at the B1 reception.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada